Östersunds bilpool


Vad kostar det?

För att bli medlem i föreningen betalar man först in en insats på 3000 kronor per hushåll (6000 kronor för juridiska medlemmar). Om det finns flera i hushållet som vill använda föreningens bilar så betalar man ytterligare 1000 kronor per nyttjare, ex ett sambopar betalar 3000 + 1000 = 4000kr. Alla insatser fås givetvis tillbaka när man träder ur föreningen!

Fast kostnad
* Månadskostnad 120 kronor/hushåll & 240 kronor/juridisk medlem (faktureras som årsavgift)

Rörliga kostnader
* 2,70 kr/km för resa upp till och med 200 km
* 2,40 kr/km för resa längre än 200 km
Kilometerkostnaden inkluderar drivmedel.

* 17 kronor per timme.
* 204 kr/dygn för bokning kortare än tre dygn
Bokningsavgift: 20 kr.

Regler

Minsta bokningsbara tid är en timme, i övrigt finns inga restriktioner. En bokning kan ändras fram till dess starttid. Avbokning mer än 24 timmar innan bokning startar kostar inget. Man får betala för avbokad tid mindre än 24 timmar från avbokningstillfället. Ändring av en bokning kan endast göras av den som utfört bokningen eller av Systemadministratören.

Medlemmen tankar själv. När bilarna återlämnas skall tanken vara minst halvfylld. Om föreningens betalkort inte kan användas, betalar medlemmen själv och lämnar sedan det specifierade kvittot till kassören. Observera att privata inköp inte får förekomma på samma kvitto.

Är medlemmen helt eller delvis vållande till eventuell skada betalar denne alla debiterade självrisker. Eventuella tilläggssjälvrisker kan tillkomma. Den som bokar bilen är alltid ytterst ansvarig. Föreningen har således rätt att kräva bokaren på eventuella kostnader som kan härledas till tidsramen för en viss bokning, även om det inte var bokaren själv som vid tillfället framförde fordonet. Böter betalas av den som har bokat bilen.

Bilen får framföras av en personer som ej är medlemmar eller nyttjare i föreningen under förutsättning att en bilpoolsmedlem eller nyttjare finns med i fordornet under färd. Bilarna får användas till övningskörning. 

Innan bilen återlämnas av medlemmen ska den vara fri från kladdiga fläckar och löst skräp eller grus invändigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vänd på dem, sopa ur sätena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvätta i automattvätt när bilen är mycket smutsig. Det ska vara trevligt för nästa användare. 

Se även föreningens stadgar.
 


© Copyright Östersunds bilpool.